Turundusplaan kui edu alus

Turundusplaani koostamine võib tunduda keerulise kohustusena, kuid ometi on see asendamatu abiline turundustegevuste planeerimisel. Ilma plaanita tegutsemine on kui sihitult ringi jooksmine – tahad küll kusagile jõuda, aga ei tea täpselt kuhu, mis ajaks ja mis eesmärgil. Nii on ka edukateks turundustegevusteks tarvis paika panna eesmärgid, tegevused, kanalid, sihtgrupid ning lõpuks saadud tulemusi analüüsida ja teha järeldused selleks, et edaspidi veelgi edukamalt toimetada oskaks.

Turundusplaani koostamise ja elluviimise 8 sammu:

1. Mis on sinu „Miks?“

Kui mõtled oma tootele või teenusele, siis mis on see põhjus, miks sa seda üldse pakud? Jah, kindlasti on sinu üheks eesmärgiks kasumi teenimine, kuid klienti sa sellega ei kõneta. Mõtle hoopis sellele, mis probleemi sa lahendad ja millist väärtust klientidele pakud. Ja veel ‒ mis on sinu ettevõtte missioon, visioon ja väärtused? Kas need toetavad sinu vastust küsimusele „Miks“? Kui oled need esmased asjad enda jaoks läbi mõelnud, siis on pilt juba palju selgem ja kergem ka järgmiste sammudega edasi minna.

Stineber_turundusplaan_miks
Stineber_turundusplaan_konkurendid

2. Konkurentsianalüüs

Tähtis on tunda oma konkurente ja teada, mida nemad sinust paremini või halvemini teevad ning kuidas nendest edukam saaksid olla. Uuri välja, kes nad on ja kuidas tegutsevad, tutvu nende kodulehtede, sotsiaalmeedia ja reklaamikampaaniatega, liitu nende uudiskirjaga jne. Ära hakka kedagi kopeerima, kuid kui keegi teeb midagi hästi, siis tee sina seda lihtsalt veel paremini. 😉

3. Persoona loomine

Kui hästi sa tead ja tunned oma klienti? Mõeldes enda sihtgrupile, siis milline on sinu ideaalne klient ehk persoona? Mis on tema nimi, vanus, sugu, elukutse, hobid, perekonnaseis, huvid, haridustase, sissetuleku tase, kus ta elab ja mis keeles ta räägib? Mis teda motiveerib, mis teda ärritab, mis on tema eesmärgid ja mis takistavad nende poole liikumist? 

Stineber_turundusplaan_persoona

Mis meediakanaleid ta tarbib ja mis kanalite kaudu võiks ta sinu tooteni jõuda? Miks ta sinu toodet osta soovib ja mis mured tal võivad tekkida seoses toote ostmise või selle kättesaadavusega? 

Mõtle eelnevatele küsimustele vastused ja pane enda jaoks kirja. Sõltuvalt sinu tootest või teenusest võib persoonasid olla üks kuni mitu, kuid iga suurema sihtgrupi kohta siiski üks. Turundustegevustes keskendu oma persoonale – suhtle temaga nendes kanalites, mida ta kasutab ning lahenda neid probleeme, mis tal lahendamist vajavad.

Stineber_turundusplaan_eesmärgid

4. Eesmärkide püstitamine

Mida sa oma turundustegevustega saavutada soovid? Kas tõsta brändi tuntust, leida kindel hulk uusi maksvaid kliente või hoopis midagi muud? Kui püstitad eesmärke, siis pane paika nende saavutamise tähtaeg ja ole kindel, et need on mõõdetavad. Minule endale meeldib eesmärkide seadmisel kasutada OKR-e (Objectives & Key Results).  

See tähendab, et valid kindlaks ajaperioodiks (näiteks kvartal, poolaasta või aasta) välja ca 2-3 suuremat ja üldisemat eesmärki (Objectives), millest igaühel on 3-5 mõõdetavat võtmetulemust (Key Results). Näiteks kui valid eesmärgiks brändi suurema tuntuse saavutamise koduturul 1 aasta jooksul, siis mõõdetavateks võtmetulemusteks võivad olla 10 mainimist kohalikus meedias, koostöö 5 mõjuisikuga ja 5000 uut Instagrami fänni. Ingliskeelseid näiteid erinevatest turunduse OKR-dest leiad näiteks siit. (Muide, OKR meetodit kasutavad ka Google, Amazon, Spotify, LinkedIn, Airbnb ja paljud teised tuntud ettevõtted. Mõeldes nende edukusele toimib see järelikult hästi. ;))

5. Turundusstrateegia 

Nüüd, kui kõik eelnev on läbi mõeldud, tuleb turundusplaanis paika panna, kuidas eesmärgid ellu viia. Mis kanalites (sotsiaalmeedia, trükimeedia, välimeedia, tele/raadio, sinu koduleht ja uudiskiri jne), millist sisu (makstud reklaamid, blogipostitused, uudiskirjad, veebinarid, podcastid, üritused jne) ja millal avaldada? Taas kord tuleb lähtuda sellest, mis kõnetab sinu persoonat.

Stineber_turundusplaan_strateegia

Mõtle nii uutele kui olemasolevatele klientidele – mis kanalitest ja kuidas uusi kontakte saada ning mida on sul pakkuda juba olemasolevatele klientidele. Lisaks mõtle sellele, kas jõuad kõik planeeritud tegevused ise ära teha või on sul vaja abi ettevõtte-siseselt või hoopis koostööpartneritelt. Kui oled plaanides arvestanud ka teistega, siis anna neile kindlasti aegsasti teada, millist abi ja millal neilt vajad.

Soovitus on kõik tegevused koos kanalite ja väljunditega paigutada ühtsesse kalenderplaani. Pikemaajalisi tegevusi on sageli mõistlikum planeerida ajaliselt tagurpidi – kui sul on näiteks mai esimesel nädalal vaja klientidele välja anda paberkataloog, siis märgi kalendrisse kõigepealt see tähtaeg. Seejärel hakka sealt tagasi arvutama, kui kaua selle postitamise ja laialikandega aega läheb, millal selle trükikojast kätte peaksid saama, millal trükifail valmima peaks ja mis ajaks kujundusse saatmiseks materjalid valmis peaksid olema. Nii võibki selguda, et kuigi lõpptähtaeg on üsna kaugel, tuleb esimeste tegevustega juba üsna pea alustada.

Stineber_turundusplaan_eelarve

6. Eelarve

Häid ideid ja suuri plaane võib tekkida palju ning osad neist nõuavad kindlasti rahalisi väljaminekuid. Eelarvenumbrid oleks hea ära jagada kalenderplaanis olevate tegevuste vahel. Eespool mainitud kataloogi näite juures on vaja arvestada näiteks trüki- ja laialikande kuludega, vajadusel veel kujundamise, fotograafi, tekstiloome ja tõlkekuludega jms. Kindlasti tasub eelarvesse jätta väike varu ka ootamatuteks kuludeks.

Eelarvet kokku pannes mõtle korralikult läbi, kas sinu toote hind väärib kõiki tehtavaid kulutusi ehk kui kõrge on ROI (investeeringu tootlus). Samas mõnikord, eriti just uue ettevõtte puhul, tulebki turunduses ja brändi tuntuse tõstmiseks teha tulevikku panustamise nimel rohkem kulutusi, kui need esialgu tagasi toovad.

7. Tegutsemine

Kui plaanid paigas, jääb üle vaid tegutsema hakata! Soovitus ‒ ära tegele turundustegevustes ainult müügiga, vaid loo kliendi jaoks väärtust ja ole talle oma teadmisi jagades kasulik. Ole valmis ka ootamatusteks ja plaanimuutusteks. Nagu möödunud aasta näitas, võidavad need, kes muutustega kiiremini kohanevad ja need enda kasuks oskavad tööle oskavad panna.

Stineber_turundusplaan_tegevused

Vahel on skaalal aeg vs raha targem mõned teenused sisse osta, et saaksid ise keskenduda just sellele, mida sa ise kõige paremini oskad ja mis rohkem tulu toob. Vastasel juhul kulutad mõttetult aega nendele tegevustele, mis kellelgi teisel kordades kiiremini (ja soodsamalt) tehtud saaks, kuid oma asjad jäävad sul ikkagi tegemata.

Stineber_turundusplaan_mõõtmine

8. Mõõtmine, analüüs, järeldused

Kindlasti ei tohiks turundustegevused lõppeda sellega, et need lihtsalt tehtud saavad. Väga tähis osa turundusest on tehtud tegevuste tulemuste mõõtmine ja nende analüüs. Kuna üha rohkem tegevusi toimub just digiturunduses, on kõik järjest paremini mõõdetav ja klienditeekond hästi jälgitav. 

Google Analytics, Google Search Console, sotsiaalmeedia statistikad, uudiskirjade platvormide mõõdikud, ajamõõtmise tööriistad jms pakuvad suurel hulgal erinevaid võimalusi järelduste tegemiseks. Millised kanalid töötasid hästi ja millised mitte? Kas sihtimine peaks olema täpsem või laiem? Mis tooted müüsid hästi, millised vajaks veel arendamist või mis enam üldse ei müü? Jätka neid või panusta isegi rohkem nendesse tegevustesse, mis toovad tulemusi. Jäta vähemaks või loobu nendest, mis tulemusi ei too või püüa jälile jõuda, mida teisiti teha, et siiski paremaid tulemusi saada. Ja siis uuele ringile!

Kokkuvõtvalt võib öelda, et hästi planeeritud ja elluviidud turundustegevused toovad edu nii ettevõttele kui brändile. Eduelamused jällegi on heaks motivatsiooniks järgmisi tegevusi veelgi innukamalt ja entusiastlikumalt ellu viia. Tulemuslikku turundamist!  

Stineber_Anne_Rebenits_tegevjuht

Kui tunned, et vajad oma ettevõtte turundusplaani koostamise või turundustegevuste elluviimisega abi, siis võta minuga ühendust ja leiame lahenduse!

Anne Rebenits
Stineber OÜ
Turundus / Projektijuhtimine / Kujundustööd