Turundustrendid aastal 2021

Millised on 2021. aasta turundustrendid? Erinevad kanalid toovad välja küll erinevaid mõtteid, kuid alljärgnevalt on kokku kogutud just need ideed, mis kõige enam korduma ja kõlama on jäänud.

Digitaalsed sündmused

Need on tulnud, et jääda. Liikumispiirangute ajal kolisid paljud konverentsid, koolitused, koosolekud ja muud kohtumised asjaolude sunnil veebi. See aga tõestas hästi, et alati ei peagi kokkusaamiseks (rääkimata tööl käimisest) kuhugi päriselt kohale sõitma. Lisaks on veebis toimuv paremini ligipääsetav ja sinna on võimalik kaasata rohkem osalejaid

Stineber_turundustrendid_veebisündmused

Korraldajatel jäävad ära kulutused ruumidele, toitlustusele ja esinejate sõitudele, osalejad aga säästavad nii majutus- kui sõidukuludelt. See omakorda säästab loodust. Nii võibki veebiüritus lõppkokkuvõttes kujuneda isegi tasuvamaks, kui seda olnuks reaalelus kohtumine. Valmis tuleb olla selleks, et isegi kui taasavanevad võimalused silmast-silma kohtuda, jäävad alles nii veebisündmused kui hübriidkohtumised – kes saab, tuleb kohale ja kes soovib, osaleb interneti vahendusel. Võtmesõnaks on siin kasutada loovust, et teha osalemine huvitavaks nii kohapeal kui ekraanide taga viibijatele.

E-poed

Kõiksugu möödunud aastal kehtestatud piirangud näitasid seda, kui tähtis ja vajalik on füüsiliste toodetega tegutsevale ettevõttele e-poe omamine. Inimesed harjusid kiiresti mugava kodust tellimisega ära ning said aru, et alati ei olegi vaja kaubanduskeskustes käia ning ka siin võidavad kliendid nii aja- kui transpordikuludelt. Tähtis on, et e-pood oleks mugav ja võimalikult lihtsalt kasutatav ja arusaadav. Üha enam sooritatakse oste ka Facebooki ja Instagrami vahendusel, seda nii remarketing reklaamide kaudu või otse keskkonda lisatud tooteid ostes. 

Personaliseeritud pakkumised

Klient ootab üha enam, et müüja teda tunneks, tema eest mõtleks ja teaks, mida tal vaja on või mida ta järgmisena osta soovib. Enam ei tööta masspostitused, mis on suunatud korraga kõigile sinu persoonadele/sihtgruppidele. Sinu õnneks on Google ja Facebook juba piisavalt targad, aidates koostada olemasolevatele sihtgruppidele sarnaseid või välistades neid, keda toode ei pruugi huvitada.

Stineber_turundustrendid_meiliturundus

Meiliturundus

Palju on olnud arutelusid selle üle, kas meiliturundus on surnud või mitte. Möödunud aasta tõestas, et see turundustrend on taas tõusuteel. Tähtis on aga, et meiliaadresside andmebaas koosneks nendest kontaktidest, kes on info saamiseks oma nõusoleku andnud või sinu loodava sisu vastu huvi tundnud

Uute kontaktide saamiseks paku oma jälgijatele väärtuslikku sisu, mille vastu nad on nõus oma meiliaadressi sulle usaldama, teades, et saavad sinult ka edaspidi väärt infot, mitte ainult üksluiseid müügipakkumisi. Kui sinu tooteportfell on lai, siis uuri kindlasti välja, mis täpselt sinu lugejat huvitab. Nagu juba e-poodide lõigu all mainitud, ootavad kliendid personaalset lähenemist ja ebavajalikku infot saades on neil võimalus ja arvatavasti ka soov meililistist lahkuda. Uudiskirja kujunduse poolelt on üha enam jäänud kõrvu fakt, et pigem eelistavat lugejad puhast, selget ja ilma liigse kujunduseta meile. Neid on lihtsam lugeda ja see on hea vaheldus kõigele vilkuvale ja värvilisele, mis igapäevaselt veebis vastu vaatab.

Sisuturundus

See oli küll populaarne juba varemgi, kuid hea sisu tähtsus aina kasvab. Olgu selleks siis artiklid, blogipostitused, podcastid, veebinarid, lühivideod või mis iganes, kuid nende eesmärk on üks – pakkuda kliendile väärtuslikku ja harivat infot. Veelgi parem – kui sinu konkurent taolist infot ei paku, on sul juba eelis olemas! 

Stineber_turundustrendid_sisuturundus

Räägi seda, millest lugejal reaalselt kasu on, mis tema väljakutsetele lahendusi pakub ja mida ta rakendada saab. Sealjuures ära unusta ka õigete märksõnade kasutamise tähtsust, et otsingutes paremini välja tuleksid. Üht ja sama sisu on võimalik erinevates kanalites ja erinevatel moodustel taaskasutada – sama sisu saab esitada nii video, fotode, teksti, pikkade artiklite kui lühikeste märksõnaloenditena.

Stineber_turundustrendid_videoturundus

Online videod

Kõiksugu veebinarid ja live videoülekanded on hea moodus oma sõnumi personaalsemaks edastamiseks ja asendab mingil määral näost näkku suhtlust. Videote teel saad jagada teadmisi ja väärt infot, et oma publikut harida. Lisandväärtust pakub seegi, kui saad vaatajatega otse suhelda

Vastates eksperdina oma vaatajate küsimustele, on see heaks põhjuseks, miks sind vaatama-kuulama tulla. Nagu muu sisu puhul, tasub kindlasti ka videote üleslaadimisel oma veebikeskkonda kirjutada sinna juurde sisu lühiülevaade õigete märksõnadega, mis aitaksid sul otsingutes paremini välja tulla. 

Kasutajate loodud sisu

Kas oled tähele pannud, et fotod, videod ja tootetutvustused tarbijatelt leiavad sageli palju rohkem tagasisidet ja vastukaja, kui turunduslikud ja tihtipeale tasustatud sotsiaalmeedia postitused? Selline sisu on autentne, ehtne ja tekitab sooja tunde, sest asjast räägib „inimene tänavalt“, mitte tootja või teenusepakkuja ise. See loob rohkem usaldust ja aitab publikul paremini samastuda. 

Stineber_turundustrendid_kasutajasisu

Paku oma lojaalsetele klientidele võimalust olla oma brändisaadik. Jaga klientide lugusid ja kogemusi (muidugi nendelt eelnevalt selleks luba küsides), kaasa neid nende sotsiaalmeedia storyde postitamisega oma lehele või anna neile katsetamiseks oma tooteid, millele ootad ausat tagasisidet. Muidugi pead sel juhul valmis olema ka selleks, et kõik ei ole sinu pakutavast üdini vaimustuses, kuid mõni tagasiside aitab kindlasti sinu toodet või teenust veelgi paremaks muuta.

Stineber_turundustrendid_kliendikogukond

Kliendid kui kogukond

Inimesed on sotsiaalsed olendid ja neile meeldib kuhugi kuuluda. Kui vähegi võimalik, loo oma toote või teenuse ümber kogukond. Olgu selleks siis Facebooki grupp, Slacki kanal, foorum või midagi taolist. Sinu ülesandeks loodud kogukonnas on olla oma valdkonna ekspert ja nõuandja, keegi kes hoolib ja oskab aidata. 

Kogukonna liikmed aga saavad omakorda sinu nõuandjateks, turundajateks ja brändisaadikuteks. Pea meeles, et see keskkond ei ole koht otseseks müügiks. Kui aga tahad seal müüki ikkagi teha, hoia taolised tegevused minimaalsena.

Sotsiaalmeedia kanalite vähendamine

Kui varasemalt püüti silma paista igas võimalikus sotsiaalmeedia kanalis, siis nüüd hakatakse üha enam aru saama, et panusta tasub vaid sinna, kus sinu kliendid liiguvad ja kuhu sisu jõuad toota. Tähtis on kvaliteet, mitte kvantiteet. Nagu juba turunduse järjepidevuse artiklis mainisin, tuleb ettevõtet esindavate infokanalite sisu hoida informatiivne ja päevakohane, et võita kliendi usaldus ja anda talle turvatunne ning teadmine, et oled oma ala asjatundja. Lisaks tasub mõelda sellelegi, et mitteasjakohane ja aegunud sisu on digitaalne prügi.

Stineber_turundustrendid_sotsiaalmeediakanalid
Stineber_turundustrendid_b2b_vs_h2h

B2B turunduse ümbermõtestamine

Üha enam räägitakse sellest, et business to business turunduse asemel tuleks mõelda hoopis human to human turundusele. Iga lõpliku ostuotsuse taga on ju siiski lihast ja luust inimesed, kellel on välja kujunenud oma kogemused, eelistused, tõekspidamised ja lemmikud. 

Seda saab arvestada näiteks oma sõnumitele reklaamikanalite valimisel ja mõeldes sellele, kas kasutada spetsiifilist erialast kanalit või sellist, kus otsustajad hoopis vabal ajal ringi võivad liikuda. Juhul kui otsustada üldisema kanali kasuks, tuleks seal rääkida lihtsalt ja arusaadavalt ehk tõlkida erialakeel tavakasutaja keelde. Kes teab, ehk leiab nii ka mõni tulevane klient sind kiiremini üles.

Panustamine keskkonda

Üha enam hakatakse mõistma seda, et keskkonna hoidmine ja oma kogukonda panustamine on oluline. Kindlasti on sellest lisaks tootjatele aru saanud nende kliendid, kes pööravad üha enam tähelepanu sellele, kelle tooteid või teenuseid nad tarbivad. 

Stineber_turundustrendid_keskkond

Klienti huvitab, kellele täpsemalt ta oma raha annab ja mis on selle ettevõtte väärtused ning panus meid ümbritsevasse. Kindlasti ei tohi aga kommunikatsioonis tegeleda rohepesuga ehk kliendile toote presenteerimisega keskkonnasõbralikuna, varjates selle pahupooli või tegelikke omadusi.

***

Ingliskeelseid arutelusid 2021. aasta turundustrendide teemal pakuvad näiteks Forbes, Brandpoint, Wordstream, Envato ja 99designs.  

Stineber_Anne_Rebenits_tegevjuht

Kui tunned, et vajad oma ettevõtte turundustegevustes abi, siis võta minuga ühendust ja leiame lahenduse!

Anne Rebenits
Stineber OÜ
Turundus / Projektijuhtimine / Kujundustööd